THÔNG TIN QUÁN

Mô hình: Chuỗi Cà phê Tổng hợp

Dự án hồ sơ setup chuỗi cà phê GLN Coffee Hà Nội
Dự án hồ sơ setup chuỗi cà phê GLN Coffee Hà Nội

Chủ đầu tư:  Gia Linh Nguyễn

Địa chỉ: Handico Tower và Tràng Thi, Hà Nội

Dự án Hồ sơ setup chuỗi cà phê GLN Coffee Hà Nội
Dự án Hồ sơ setup chuỗi cà phê GLN Coffee Hà Nội

HẠNG MỤC THỰC HIỆN

  • Tư vấn thiết kế quầy bar
  • Xây dựng menu đồ uống
  • Đào tạo hỗ trợ khai trương
  • Quy trình quản lý và vận hành
  • Cập nhật xu hướng đồ uống trọn đời
Dự án Hồ sơ setup chuỗi cà phê GLN Coffee VNBS
Dự án Hồ sơ setup chuỗi cà phê GLN Coffee VNBS
Dự án Hồ sơ setup chuỗi cà phê GLN Coffee
Hồ sơ setup chuỗi cà phê GLN Coffee tại VNBS
Hồ sơ setup chuỗi cà phê GLN Coffee tại VNBS
Hồ sơ setup chuỗi cà phê GLN Coffee
Hồ sơ setup chuỗi cà phê GLN Coffee

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *